Mir wäre frou Iech erem um Terrain ze gesinn, mais fir de Moment ass ett nett mei'gelech.   Bleiwt w.e.g doheem.

Mir wäre frou Iech erem um Terrain ze gesinn, mais fir de Moment ass ett nett mei'gelech. Bleiwt w.e.g doheem.